İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar?İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar?

İnşaat mühendisi yeni yapılan, onarılan ya da restore edilen tüm yapılarda görev almaktadır. Bu yapıların içerisine su yapıları, tarihi yapılar, betonarme yapılar, yığma yapılar gibi birçok yapı girmektedir. Ayrıca inşaat mühendisi sadece yapım aşamasında değil projelendirme aşamasında da görev almakta. İnşaat işleri ister yeni yapı olsun ister onarım olsun dörtlü bir ekip tarafından sürdürülebiliyor. Bu ekibin içinde inşaat mühendisi, mimar, elektrik mühendisi ve makine mühendisi yer almakta olup bazı istisnai durumlarda işin niteliğine göre elektrik ve makine mühendisine ihtiyaç duyulmaya bilmektedir. Ayrıca inşaat mühendislerinin görev aldığı bir diğer sektör ise gayrimenkul değerleme sektörüdür.

 

 İnşaat Mühendisinin Proje Aşamasındaki Görevleri Nelerdir?

Proje aşamasında inşaat mühendisi mimar tarafından çizilmiş olan mimari projeyi esas alarak statik projeyi hazırlar. Statik projede yapının temeli, kolon, kiriş, döşeme vb. hesapları yer almaktadır ve bu hesaplamalar günümüzde bazı programlar yardımıyla yapılmakta. Fakat program üzerinden yapılsa dahi yapılarla ilgili TS’lere (Türk Standartları) ve ilgili yönetmeliklere, hatta yapının yapıldığı şehir belediyelerinin imar yönetmeliklerine uygunluğu inşaat mühendisi tarafından denetlenmekte. 

 İnşaat Mühendisinin Yapım Aşamasındaki Görevleri Nelerdir?

İnşaat mühendisi yapım aşamasında da şantiye içerisinde yer alarak işçilerin güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak, imalatlarda kullanılan malzemelerin analizlerini yaparak uygunluğunu kontrol etmek ve ayrıca imalatların projeye riayet edilerek yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak durumundadır. Bunun yanında belli zaman dilimleri içerisinde yapılan işlerin hak edişlerini ve ataşmanlarını hazırlayarak ilgili zaman dilimi içerisinde harcanan bedeli hesaplamakta inşaat mühendisinin görevleri arasındadır.

 

İnşaat Mühendisinin Gayrimenkul Değerleme Konusundaki Görevi Nedir?

İnşaat mühendisleri sadece inşaat mahallinde değil mevcut gayrimenkullerin değerlerinin tespitinde de görev almaktadır. Günümüzde çok sayıda gayrimenkul değerleme şirketinin ekspertiz raporlarını inşaat mühendisleri hazırlamakta. Ayrıca sadece gayrimenkul değerleme şirketleri ile de sınırlı kalmamakta olup çok sayıda banka da eksper olarak inşaat mühendislerini çalıştırmaktadır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir