Kadına Şiddetin Sebepleri Nelerdir?Kadına Şiddetin Sebepleri Nelerdir?

 

Kadına Yönelik Şiddetin Sebepleri

Kadın toplumlarda zaman zaman alt sınıf olarak görülse de, bu algı son birkaç yüzyılda değişmiş ve kadının kutsal bir varlık olduğu gerek dinlerce gerekse toplumsal normlar sayesinde ortaya çıkmıştır. Fakat maalesef hala bu durumu kabul etmeyen, kadına yönelik şiddet uygulamaya devam eden insanlar bulunmaktadır. Tabi ki bu durumu mantıklı sebeplere dayandırmak mümkün değildir ama temel birkaç madde söylenebilir:

 

Şiddetin Eğitimsizlik Boyutu

Sadece kadına yönelik değil, hayvanlara çocuklara da yapılan şiddetin temel nedeni eğitimsizlik, cahilliktir. Eğitim boyutu sadece okulda verilen eğitim olarak görülmemelidir. Kadına şiddetin en önemli nedeni ailede alınan ilk eğitimdir. Ailenin çocuğuna kadının değerli bir varlık, daha doğrusu erkeklerle eşit bir varlık olduğu öğretilmelidir. Keza bazen kişi ne kadar eğitimli olursa olsun şiddet eğilimli biri olabilmektedir. 

Kadının Zayıf Bir Varlık Olarak Görülmesi

Kadın, doğası gereği narin bir yapıdadır ve bazı insanlar (!) bunu kendi güçlerini kanıtlamak için kullanmaktadır. Kadının duygusal yönden hassas olmasını, çabuk incinebilir olmasını kendileri için kullanır ve sadece fiziksel yönden değil, duygusal yönden de şiddet uygulayarak kadına zarar vermeye devam ederler.

 

Kadının Ekonomik Özgürlüğe Sahip Olmaması

Son yıllarda bu durum giderek değişse de, özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlar, hala eşine ya da ailesine ekonomik yönden bağlıdır. Bu da onların yapılan şiddete boyun eğmelerine sebep olmaktadır. İşin daha da acı boyutu, bazı kadınların bunu hak ettiklerini düşünmeleridir ve ses çıkarmamalarıdır.

Kadına yönelik şiddet hiçbir şekilde ve koşulda kabul edilemez bir durumdur. Eğitimsizlik, ekonomik zorluklar, kadının fiziki yapısı, kadına yönelik şiddetin akla gelen ilk sebepleridir. Toplum olarak bu durumun düzeltilmesi için birlik içinde çaba göstermeli ve vicdanımızın sesini dinlemekten vazgeçmemeliyiz.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir