Kimlerin Duası Kabul Edilir?KİMLERİN DUASI KABUL EDİLİR?

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre rasulullah (as.) şöyle buyurdu:

‘’Üç kişinin duası kabul edilir, onların kabul edileceğinde hiç şüphe yoktur: Mazlumun duası, yolcunun duası ve anne-babanın çocuğuna duası’’ (Ebu Davud, Vitir, 29)

 

AÇIKLAMA

‘’Mazlumun duasının reddedilmemesi’’ hususu adaletle ilgili olmalıdır. Allah’ın en çok değer verdiği şey adaletse, en çok kızdığı da zulümdür. Bu itibarla mazlumun duası da reddolunmaz.

‘’Yolcu’’; çaresiz, güçsüz, dayanaksız insandır. O’nun Allah’tan başka hamisi yoktur. Bu itibarla onun duası, Allah’a tam bir teslimiyeti ifade eder. Bu ifade, insan ilişkileri açısından da dikkate değer görülmelidir.

‘’Anne-baba’’ da, çocuk üzerinde en çok hakkı olan kişilerdir. Özellikle annenin hakkı çok daha fazladır. Aylarca karnında taşımış, doğum sancısına katlanmış, yıllarca sütü ile beslemiş, kucağında büyütmüş, bir ömür boyu da gönlünde taşımıştır.

Buradaki ‘’dua’’ lafzından; sadece lehte yapılan duayı değil, aleyhte yapılan bedduayı da anlamak gerekir. 

Ayrıca bir hadiste en çok kabule layık olan duanın, gaibin gaibe duası olduğu belirtilir:

‘’Duanın en çabuk kabul edileni, gıyaben yapılanıdır.’’ (Tirmizi, Birr, 50/1980)

‘’Gaibin gaibe duası’’ndan maksat, huzurda bulunmayan, uzaktaki birine arkadan dua etmektir.

 

Aynı manada diğer bir hadis ise şöyledir:

‘’Bir Müslümanın din kardeşine, gıyabında yaptığı dua makbuldür. Onun başında görevli bir melek durur ve din kardeşine hayır duada bulununca, görevli melek; ’Amin! Sana da öyle olsun! der’’ (Müslim, Zikir, 23/88)

Gaibin gaibe duasında tam bir samimiyet vardır. Hiçbir riya, gösteriş, çıkar düşüncesi yoktur, çünkü kendisine dua edilen kişi bundan haberdar değildir. İşte başka biri için gıyabında yapılan böyle samimi bir dua, kabul edilme ihtimali en çok olan dualar cümlesindendir.

(Prof.Dr. S.Kemal SANDIKÇI’nın Hadis(1) kitabından alıntı yapılarak yazılmıştır)

 

Etiket: Dua, Dualar, Duası Kabul Edilenler, Hangi Dualar Kabul Edilir?, Dua İle İlgili Hadisler
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir