Zekat Vermemenin Vebali Nedir?Zekât Vermemenin Vebali Nedir?

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (as.) şöyle buyurdu:

‘’Allah kendisine servet verdiği halde onun zekasını vermeyen şahsın malı, ahirette dazlak başlı, iki kulaklı yılan şekline gelir ve ‘ben senin zekâtını vermediğin malınım, ben senin hazinenim’ diyerek onu sokar.’’

Sonra Hz. Peygamber; ‘’ Allah’ın lütfundan kendilerine verdiklerini (infakta) cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki, o kendileri için hayırlıdır. Aksine, bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdarlardır’’ ayetini okudu. (Buhari, Zekat, 3)

AÇIKLAMA

Hadisimiz zekât vermeyenlerin ahirette karşılaşacakları azaba işaret etmektedir. Hz. Peygamber bu azabın, zekâtı verilmeyen malın bizzat kendisi tarafından gerçekleştirileceğini beyan etmektedir. Bu mallar, sahibi için azap aracı olarak kullanılacaktır.

Aynı şey, kaydedilen Ali İmran ayetinde de ifade edilmektedir. Tevbe suresinde de aynı şey dile getirilmektedir.

‘’…Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azabı müjdele! Bu servetin cehennem ateşinde kızdırılacağı ve bunlarla o insanların alınları, yanları ve sırtlarının dağlanacağı gün (onlara denilir ki): İşte bu, kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmış olduğunuz şeylerin azabını tadın!’’ (Tevbe, 34-35)İslam bilginlerinin çoğunluğu, Kur’an ve Sünnette azap sebebi olarak zikredilen ‘’kenz’’ ifadesini; kendisinden zekat verilmesi gerektiği halde, zekatı ödenmeksizin biriktirilen servet şeklinde anlamışlardır. Buna göre, zekatı ödenmiş ve başka hakları ifa edilmiş servet, ne kadar çok olursa olsun, kenz değildir.

Buna göre Müslümanların zengin olması ve servet biriktirmesi yanlış değildir, aksine neticeleri itibariyle sosyal açıdan çok hayırlı bir şeydir. Müslüman adına doğru görülmeyen şey, onun zekatını, sadakasını ödemeksizin, servetinin bir kısmını toplumun lehine harcamaksızın, malını her geçen gün artırma hırsı ile yanıp tutuşmasıdır.

Gazzali’nin tabiriyle; Müslümanın kasasının ve kesesinin dolu olması yadırganacak bir şey değildir. Aksine bu tür servet sahibi olmak, bu servetin toplumsal hizmetlere yönlendirilmesi halinde takdirle karşılanacaktır. Ancak, Müslüman için kötü olan şey, kalbinin servet biriktirme hırsı ile dolu olmasıdır. Bu durum, içine su dolan geminin haline benzer ki, o batmakla karşı karşıyadır.

(Prof.Dr. S.Kemal SANDIKÇI’nın Hadis(1) kitabından alıntı yapılarak yazılmıştır)

 

Etiket: Zekat, Zekat nedir, Zekat hakkında bilgi, Zekat vermek, Zekat vermemek, Zekat vermemenin günahı, Zekat vermemenin vebali

 
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir